my resipi

resep kue kering resep puding cokelat
Dosen | Fakultas Ekonomi

Dosen

No.

NAMA

PENDIDIKAN

KOMPETENSI

NIK/NIP

S1

S2

S3

   1 Afrizal Tahar, Drs., S.H., Akt.

143 055

E-mail: afrizal@yahoo.com

STIE YKPN (1992)

FH UGM (1996)

Program MAKSI UGM

(2008)

Akuntansi Sektor Publik
   2 Agus Tri Basuki, S.E., M.Si.

143 043

E-mail: agustribasuki@yahoo.com

FE UGM (1993)

Pasca Sarjana Unpad (2000)

Ekonomi Moneter
   3 Ahim Abdurahim, H., S.E., M.Si.

143 053

E-mail: ahimabdurahim@yahoo.com

STIE YKPN (1995)

Pasca Sarjana UGM (1999)

Akuntansi Syariah
   4 Ahmad Ma’ruf, H., S.E., M.Si

143 064

E-mail: macrov_jogja@yahoo.com

FE UGM (1997)

Pasca Sarjana UGM (2006)

Kandidadt UNS

Ekonomi Public
   5 Alek Murtin, S.E., M.Si

143 065

E-mail: alekmurtin@yahoo.com

FE UMY (1997)

Pasca Sarjana UGM (2005)

Kandidat UNS (2011)

Akuntansi Sektor Publik
   6 Alni Rahmawati, S.E., M.M.

143 026

E-mail: alni_ra@yahoo.com

FE UII (1991)

Pasca Sarjana

Unibraw (1999)

Manajemen Keuangan
   7 Alien Akmalia, SE

143 084

akmalia_alien@yahoo.com

FE UMY (2008)

Manajemen Keuangan
   8 Andan Yunianto, S.E., Akt.

143 079

E-mail: andan321@yahoo.co.id

FE UGM (2000)

Pasca Sarjana UGM (2008)

Akuntansi Keuangan
   9 Antariksa Budileksmana, Drs., M.M., Akt.

143 060

E-mail: antariksa_umy@yahoo.com

FE UGM (1990)

MM UGM

(1992)

Akuntansi Perpajakan
   10 Arni Surwanti, Dra., M.Si.

143 007

E-mail: arni_umy@yahoo.com

FE UGM (1988)

Pasca Sarjana UGM (1996)

UGM (Kandidat)

Manajemen Keuangan
   11 Arum Indrasari, S.E., M.Buss., Akt.

143 011

E-mail: arumpurnawan@yahoo.com

FE UGM (1991)

Victoria University

Australia

(2001)

Akuntansi Internasional
   12 Asnawi Asdinardju, H.,Drs., M.Si.

131 577 593

FE UII (1984)

Pasca Sarjana UGM (1993)

Manajemen Pemasaran
   13 Ayif Fathurrahman, SE.,SEI.,  M.SI.

143 095

ayief_ospp@yahoo.com

S2

Pasca Sarjana

UII

IESP

Ekonomi Islam

   14 Bambang Jatmiko, Dr., M.Si., Akt.

143 092

bambang_jatmiko65@yahoo.com

S3 UNPAD BANDUNG

MAGISTER SAINS-UNPAD BANDUNG

DOKTOR-UNPAD BANDUNG

Akuntansi
   15 Barbara Gunawan, S.E., M.Si.

143 050

E-mail: Barbara@umy.ac.id

FE UII (1995)

Pasca Sarjana UGM (2001)

Akuntansi Keuangan
   16 Edi Supriyono, Drs., M.M.

143 004

FE UMY (1988)

Pasca Sarjana Unibraw

(1998)

Manajemen Keuangan
   17 Evi Rahmawati, SE., P.Hd., Akt.

143 080

E-mail: evi_umy@yahoo.com

FE UGM (2001)

Melbourne University Australia (2008)

Melbourne University Australia (Kandidat)

2013

Akuntansi Keuangan + Manajemen
   18 Emile Satia Darma, S.E., M.Si

143 061

FE UMY(1997)

Pasca Sarjana UGM

(2004)

Akuntansi Keuangan
   19 Endah Saptutyningsih, S.E., M.Si

143 066

E-mail: end_naufal@yahoo.com

FE UGM (1998)

Pasca Sarjana UGM (2003)

UGM

(Kandidat)

Ekonomi Lingkungan
   20 Erni Suryandari F, S.E., M.Si.

143 040

E-mail: erni_suryandari@yahoo.com

FE UII (1994)

Pasca Sarjana UGM (2000)

Akuntansi Keuangan
   21 Fajarwati, S.E., M.Si

143 054

E-mail: fajarwatiherianto@yahoo.com

FE UMY (1996)

Pasca Sarjana UGM (2003)

Manajemen Operasi
   22 Fauziyah, S.E., M.Si

143 057

E-mail: Fauziah_umy@yahoo.com

FE UII (1994)

Pasca Sarjana UGM (2008)

Manajemen Operasi & Sistem Operasi
   23 Gita Danupranata, S.E., M.M.

143 015

E-mail: gitadanupranata@yahoo.com

FE UII (1988)

MM UII (1996)

Manajemen Keuangan
   24 Harjanti Widiastuti, Hj., S.E., M.Si., Akt.

143 070

E-mail: widias_umy@yahoo.com

FE UGM (1998)

Pasca Sarjana UGM

(Kandidat)

UGM

Akuntansi Keuangan
   25 Hasnah Rimiyati, Hj., S.E., M.Si.

143 006

E-mail: hasnahrimiyati@eudoramail.com

FE UII (1988)

Pasca Sarjana UGM (2003)

Manajemen Pemasaran
   26 Heru Kurnianto Tjahjono, Dr., M.M., Prof

143 071

E-Mail: heruutilitas@yahoo.com

FE UGM (1997)

MM UGM

(2001)

UGM

(2010)

Manajemen Sumber Daya Manusia
   27 Hudiyanto, Drs.

131 692 761

E-mail: Hudiyant@yahoo.com

FE UGM (1985)

Pasca Sarjana Unibraw (Kandidat)

Ekonomi Indonesia
   28 letje Nazaruddin, Dr. M.Si.

143 025

E-mail: ietje_effendi@yahoo.com

FE UII (1989)

Pasca Sarjana UGM (1998)

UNDIP

(2011)

Akuntansi Manajemen
   29 Ika Nurul Qamari, S.E., M.Si.

143 058

E-mail: Ikanq@yahoo.com

FE UII (1993)

Pasca Sarjana UGM (1998)

Manajer Operasi
   30 Imamuddin Yuliadi, Dr., S.E., M.Si

143 022

E-mail: imamumudin2006@yahoo.com

FE UGM (1990)

Pasca Sarjana UGM (2001)

UNPAD

(2006)

Ekonomi Moneter & Ekonomi Syariah
   31 Indah Fatmawati, Dr, M.Si.

143 029

E-mail: infatmawati@yahoo.com

FE Ull

(1992)

Pasca Sarjana UGM (1999)

UGM (2012)

Manajemen Pemasaran
   32 Iskandar Bukhori, S.E., S.H.

143 063

FE UII (1996)

FH UGM (1999)

Pasca Sarjana UGM

(2005)

Manajemen Keuangan
   33 Isthofaina Astuty, S.E., M.Si.

143 041

E-mail : ista_umy@yahoo.com

FE UGM (1995)

Pasca Sarjana UGM

(2002)

Manajemen Sumber Daya Manusia
   34 Lela Hindasah, S.E. M.Si

143 052

FE UMY

(1995)

Pasca Sarjana UGM

2004

Manajemen Keuangan
   35 Lilies Setiartiti, Hj., Dra., M.Si.

143 009

E-mail: setiartiti_lilies@yahoo.com

FE UGM

(1991)

Pasca Sarjana UGM

(1998)

Kandidat UNS (2011)

Ekonomi Moneter dan Perbankan
   36 Masyhudi Muqorobin, H., Dr., M.Ec., Akt.

143 018

E-mail : masmubin@gmail.com

FE UGM

(1991)

International Islamic

University Malaysia

(1998)

IIUM

(2007)

Ekonomi Islam dan Sumber Daya Manusia
   37 Meika Kurnia Puji R.D.A, S.E., M.Si.

143 072

E-mail: meika_kurnia@yahoo.com

FE UGM

(1999)

Pasca Sarjana UGM

(2003)

Kandidat

Australia (2011)

Manajemen Sumber Daya Manusia
   38 Misbahul Anwar, S.E., M.Si

143 014

E-mail: misbahulanwar@yahoo.com

FE UNSOED

(1991)

Pasca Sarjana UNAIR

(1998)

Manajemen Pemasaran
   39 Muchamad Imam Bintoro, S.E., M.Sc.

143 073

E-mail: bintoro_ku@yahoo.com

FE UGM (1996)

International Islamic University Malaysia

(2006)

Menajemen Keuangan
   40 Munjiati Munawaroh, Hj., S.E., M.Si.

143 024

E-mail: munjyati@yahoo.com

FE UII (1993)

Pasca Sarjana UGM

(1999)

Manajemen Operasi
   41 Nano Prawoto, Dr., M.Si.

143 016

E-mail: nanopra@yahoo.com

FE UlI (1991)

Pasca Sarjana UNPAD (1998)

UNDIP

(2011)

Ekonomi Moneter
   42 Peni Nugraheni, S.E., Akt.

143 083

Email: peninugraheni@yahoo.com

FE UGM

(2003)

IIUM

(2011)

Akutansi Keuangan
   43 Punang Amaripuja, SE., ST., MIT.

143 081

Email: p_amaripuja@yahoo.com

FE UII (1998)

FT UGM (2000)

Monash University

Australia

(2008)

Manajemen Sistem Informasi
   44 Retno Widowati PA, Dr., M.Si.

131 964 522

Email: wati704@yahoo.com

FE UGM (1990)

Pasca Sarjana UGM

(1996)

Tamkang University (2011)

Manajemen Pemasaran
   45 Rini Juni Astuti, S.E., M.Si.

143 037

E-mail: rinijuni@yahoo.com.sg

FE UII (1994)

Pasca Sarjana UGM

(2000)

Manajemen Sumber Daya Manusia
   46 Rita Kusumawati, S.E., M.Si.

143 059

E-mail: Rita.kusuma@eudoramail.com

FE UMY

(1995)

Pasca Sarjana UGM

(2003)

Manajemen Keuangan
   47 Rizal Yaya, Dr. S.E.,  Akt.

143 068

E-mail: rizalyaya_umy@yahoo.com

FE UGM

(1997)

Islamic International

University Malaysia (2003)

Aberdeen University (Kandidat)

Akuntansi Syariah
   48 Rudy Suryanto, S.E., M.Sc., Akt.

132 312 578

E-mail: rudytimes@yahoo.com

FE UGM (2001)

Melbourne University Australia

(2008)

Audit dan Sistem Informasi
   49 Rr. Sri Handari Wahyuningsih, SE, M.Si.

143 038

E-mail: ndari_moehdam@yahoo.com

FE UII (1994)

UGM

(2000)

Manajemen Sumber Daya Manusia
   50 Siti Dyah Handayani, DR., S.E., M.M.

143 012

Email: Dyahhandyani@yahoo.com

FE UPN

(1991)

MM UII

(1997)

Unibraw

(2009)

Manajemen Pemasaran
   51 Siti Noordjannah Dj., Hj., Dra., M.M.

143 003

FE UPN

(1986)

UGM

(2003)

Manajemen Sumber Daya Manusia
   52 Suryo Pratolo, H., Dr., S.E., M.Si., Akt.

143 075

E-mail: s_pratolo@yahoomail.com

FE UGM (1999)

Pasca Sarjana UGM

(2001)

UNPAD

(2006)

Akuntansi Sektor Publik
   53 Susanto,H. Dr., S.E., M.S.

130 887 249

E-mail : paksanto1@yahoo.com

FE UII (1978)

Pasca Sarjana UGM

(1990)

UNAIR

(2009)

Manajemen Pemasaran
   54 Sutrisno Wibowo, S.E., M.M.

143 030

E-mail: swbowo2004 @yahoo.com

FE UII (1992)

Pasca Sarjana Unibraw (1999)

Manajemen Pemasaran
   55 Tri Maryati, Dra., M.M.

143 028

E-mail: try_maryati@yahoo.com

FE UMY (1990)

MM UII

(1998)

Manajemen Sumber Daya Manusia
   56 Wahyu Manuhara Putra, SE, M.Si. Akt.

143 069

E-mail: wahyu_mp45@yahoo.com

FE UGM (1998)

Pasca Sarjana UGM

(2008)

Sistem Informasi
   57 Winarso, Drs., M.M.

143 031

E-mail: winarso_munajat@yahoo.com

FE UII (1990)

MM UGM

(1993)

Kandidat

UII (2010)

Manajemen Pemasaran
   58 Wihandaru SP. H, Drs., M.Si.

143 002

E-mail: wihandaru@yahoo.com

FE UII (1986)

Pasca Sarjana UGM

(1994)

Kandidat UMS (2012)

Manajemen Keuangan
   59 Caesar Marga Putri, SE. M.Sc. Akt

201 180

caesarmarga@yahoo.co.id

FE UGM (1998)

Pasca Sarjana UGM

(2007)

 Akuntansi
   60 Dyah Ekaari Sekar J, SE. M.Si. Akt.

143 089

FE UGM (1998)

Pasca Sarjana UGM

(2007)

Akuntansi
   61 Diah Setyawati Dewanti, SE., M.Sc.

143096

IESP

IESP
   62 Fitri Wahyuni, SE.

UMY

UGM (Proses)

Akuntansi
   63 Sigit Ari Wibowo, SE. M.Si. Akt.

UMY

UGM

Akuntansi
   64 Sri Budhi Rezki, SE.

UMY

UGM (Proses)

Akuntansi
   65 Juanda, S.Ag. M.Ag.

UMY

UMY

Akuntansi